Tag: #strukturfloem

Pengertian Floem Adalah: Ciri-Ciri, Fungsi & Struktur Floem

Floem – Jaringan pembuluh yang terdapat pada tumbuhan terdiri atas xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pengangkut air, sedangkan untuk floem adalah jaringan pengangkut bahan organik (bahan makanan). Xilem dan floem juga biasa disebut dengan berkas pengangkut (berkas vaskular). Tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut dinamakan dengan tumbuhan vaskular, bahkan untuk spermatophyta dan pteridopyta. Dari kedua hal […]

Perbedaan Xilem dan Floem: Ciri, Fungsi & Strukturnya

Perbedaan Xilem dan Floem: Ciri, Fungsi & Strukturnya

Perbedaan Xilem dan Floem – Pertumbuhan dan perkembangan adalah 2 aktifitas yang tidak dapat dipisahkan. Demikian ini karena keduanya adalah proses yang berjalan bersama. Secara umum, Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran/volume. Selain itu pertumbuhan juga bertambahnya jumlah sel secara irreversible. Yang dimaksud dengan irreversible adalah tidak dapat kembali ke bentuk awal atau semula. Sedangkan untuk pengertian tentang Perkembangan […]