Tag: #sejarahtarimerak

Tari Merak Berasal Dari Daerah? Ini Sejarah Tari Merak Secara Singkat

Tari Merak Berasal Dari Daerah? Ini Sejarah Tari Merak Secara Singkat

Tari Merak – Seni adalah bentuk simbolisasi, perasaan, dan keindahan oleh manusia untuk manusia baik itu dari kalangan masyarakat, baik kalangan atas, menengah ataupun bawah. Dalam seni terdapat tari. disini tari adalah kesenian yang berasal dari pengaruh kebutuhan yang beragam dan berperan yang mempunyai adat istiadat dan tata masyarakat. Apabila merujuk pendapat ahli seperti Amir Rohkyatmo […]