Tag: Sejarah Kisah-Kisah Khilafahurrasyidin

Sejarah Kisah Khilafah Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/632-634)

Sejarah Kisah Khilafah Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/632-634)| Abu Bakar As-Siddiq lebih muda tiga tahun dari usia Nabi Muhammad saw. Sebelum menganu Islam, ia menjadi salah seorang sahabat Nabi saw. yang terdekat. Setelah menganut Islam, ia selalu mendampingi Nabi Muhammad saw. dan menjadi tangan kanan beliau dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Setelah Nabi […]