Tag: #kepercayaan

Hubungan & Kaitan Manusia Bertempat Tinggal Tetap Dengan Sistem Kepercayaan

Hubungan & Kaitan Manusia Bertempat Tinggal Tetap Dengan Sistem Kepercayaan (Foto: Artikelsiana.com)

Hubungan & Kaitan Manusia Bertempat Tinggal Tetap Dengan Sistem Kepercayaan – Dengan kehidupan masyarakat manusia purba yang telah berada pada pertumbuhan kebudayaan melalui penghidupan gua dalam artian telah menetap. Berangsur-angsur perkembangbiakan yang terjad ditempat itu, manusia purba tersebut menjadi “Masyarakat Gua” yang membangun sebuah sistem hidup perkampungan dengan macam-macam bentuk organisasi sosial. Hal itu juga membawa […]