Tag: Islam

Mengapa Abu Bakar Diberi Gelar As Siddiq? Ini Sejarah Singkatnya

Gelar dan Julukan As-Siddiq Pada Abu Bakar – Dalam khazanah Islam, khalifah adalah pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Pada awalnya sistem ini baru dilaksanakan pada saat kepemimpinan Abu Bakar sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Abu Bakar berpidato dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah khalifah Rasulullah yang mengurus bidang kenegaraan. Perkembangan khalifah terus terjadi hingga […]

Jelaskan Pengertian Ilmu Kalam? Ini Arti Secara Bahasa & Istilah

Pengertian Ilmu Kalam Adalah – Ilmu Kalam atau Teologi Islam, muncul mempunyai sejarah setelah meninggalnya Rasulullah saw. Hal ini berkaitan dengan adanya skisme atau perpecahan sosial-keagamaan yang diawali peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Hal ini berhubungan dengan pengangkatan dan pada masa menjabatnya Utsman bin Affan hingga berbuntu pembunuhan yang katanya dilakukan oleh pendukung […]

Jelaskan Sejarah Berdirinya Kerajaan Dinasti Umayyah? Ini Proses Singkatnya

Sejarah Berdirinya Kerajaan Dinasti Umayyah – Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan, yang terjadi sejak zaman khulafaurrasyidin terakhir. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa diempat penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam. Diketahui negara-negara tersebut adalah tanah spanyol, seluruh […]

Faktor Penyebab Kemunduran Peradaban Islam

Dalam sejarah, Islam mempunyai masa keemasan yang begitu mengguncang seluruh dunia. Membuat berbagai benua menakuti peradaban Islam pada saat itu. Dengan kemajuannya dari segala aspek baik ekonomi, sosial, politik, dan dari segi pemerintahan, banyak dari kerajaan mengeksplorasi berbagai kemajuan dan bahkan banyak yang meniru berbagai temuan dari peradaban Islam. Selain dari itu, banyak juga kerajaan-kerajaan […]

« Previous Page